Dlaczego wycena nieruchomości jest istotna?

News

Dlaczego i w jakich sytuacjach warto decydować się na wycenę nieruchomości? Jest ona niezbędna w wielu przypadkach; musimy z niej skorzystać kiedy planujemy sprzedać nasze mieszkanie lub dom, wziąć odpowiedni dla siebie kredyt, podzielić nasz majątek lub skorzystać z ubezpieczenia albo odzyskać należące się nam odszkodowanie. Na podstawie wyceny nieruchomości często są również określane podatki lub czynsz za wynajem danego lokalu – w takim przypadku jest ona przeprowadzana przez władze miasta albo gminy.

Wartość rynkowa nieruchomości jest szacowana w przypadku podziału majątku lub sprzedaży danej nieruchomości. Definicja wartości rynkowej nieruchomości jest określona w obowiązujących w naszym kraju przepisach. Przy określaniu takiej wartości bierze się pod uwagę szereg różnych czynników; jest to między innymi przeciętna cena stosowana dla podobnych nieruchomości w danej nieruchomości.

Oczywiście trzeba przy tym uwzględnić także stan techniczny takiego lokalu i stopień jego zużycia. W większości przypadków określa się wartość danej nieruchomości stosując tak zwaną metodę porównawczą. Po otrzymaniu gotowej wyceny będziemy mogli przystąpić do sprzedaży nieruchomości. Podział majątku również może dokonać się dopiero po przeprowadzeniu dokładnej wyceny. Wyceną nieruchomości będziemy musieli zainteresować się również w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki pożyczające nam nierzadko spore sumy pieniędzy chcą posiadać solidne zabezpieczenie w postaci takiej właśnie nieruchomości.Wycena w takim przypadku wykonywana jest na dwa sposoby: wewnętrzny i zewnętrzny. Różnica polega jedynie na tym, kto przeprowadzi taką wycenę – w tym pierwszym przypadku zajmuje się tym pracownik banku, zaś w drugim wynajmuje się do tego odpowiednią firmę. Jeśli posiadana przez nas nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, to bank będzie mógł z góry przyjąć tutaj wartość podawaną przez inwestora. Jeśli planujemy ubezpieczenie naszego mieszkania lub domu to przeprowadzenie wyceny nieruchomości będzie dla nas konieczne. W tym przypadku wycena odbywa się głównie poprzez wizję lokalną; uczestniczy w niej zarówno właściciel nieruchomości jak i pracownik zakładu ubezpieczeń. To właśnie wynik takiej wyceny decyduje między innymi o tym, jaka będzie wysokość płaconej przez nas składki.

Celowe zaniżanie wartości naszej nieruchomości może uniemożliwić nam potem otrzymanie stosownego odszkodowania. W przypadku ubezpieczeń pod uwagę bierze się również całość wyposażenia domu – meble, sprzęt RTV i AGD i tym podobne. Wartość takich rzeczy podajemy zazwyczaj sami. Wycenę nieruchomości przeprowadza się także w celu określenia wysokości czynszu czy podatków za dany lokal.