Gruntowny remont domu - jak go zaplanować?

News

Gruntowny remont domu rodzi wiele pytań i wątpliwości natury organizacyjnej. Prace na tygodnie, a nawet miesiące, mogą całkowicie zdestabilizować normalne życie rodziny. Dodatkowo pod wpływem chwili bardzo łatwo o nietrafione zakupy czy rozwiązania, które przez kolejne lata będą stanowić problem. Dlatego przed przystąpieniem do prac remontowych konieczne jest opracowanie szczegółowego planu. To przede wszystkim właściciel nieruchomości musi ustalić zakres prac i określić docelowy efekt końcowy. Jednak opracowanie harmonogramu prac to również zadanie wykonawcy – szczególnie, jeśli podejmuje się zrealizować je w całości. Wówczas taki dokument powinien być załącznikiem do zawartej umowy, by uniknąć późniejszych nieporozumień.

Kolejność prac

Myśląc o remoncie, należy pamiętać, że odpowiednia kolejność prac wpłynie na ich sprawność, a w efekcie – końcowy rezultat. W ramach gruntownego remontu warto zaplanować przede wszystkim:

- zadbanie o stan murów – pominięcie tego etapu spowoduje, że inne naprawy przyniosą tylko doraźny efekt. W razie potrzeby należy osuszyć i odgrzybić mury oraz zadbać o stan instalacji wodochronnej;

- prace konstrukcyjne i budowlane – wszelkie modyfikacje układu ścian, dobudowa schodów czy zmiana dachu powinny być wykonane na jak najwcześniejszym etapie prac. W tym czasie warto także zaplanować ewentualną wymianę okien i drzwi oraz remont tarasów i balkonów. Dzięki temu bryła domu zyska swój ostateczny kształt;

- ocieplenie ścian i malowanie elewacji – to kolejna i ostatnia już część prac wykonywanych na zewnątrz domu, po jej zakończeniu można już skupić się na wnętrzu budynku;

- prace związane z instalacją wodną, kanalizacyjną oraz elektryczną (podtynkową) – są obowiązkowe na wczesnym etapie prac wewnątrz domu, gdyż najczęściej wymagają naruszenia podłóg czy ścian;

- docieplenie budynku od wewnątrz – aby zapobiec stratom ciekła i efektywnie ogrzewać dom, warto zainwestować w docieplenie ścian i stropów;

- podłoga – zainstalowanie ogrzewania podłogowego, to coraz częściej standard, więc warto umieścić go w planie prac. Później należy zadbać o naprawianie lub układanie podkładów podłogowych;

- ściany – na początku warto zadbać o instalację lub wymianę rur centralnego ogrzewania. Po wykonaniu tych prac nic nie stoi na przeszkodzie, by na ścianach położyć tynki lub płyty kartonowo-gipsowe. Dopiero tak przygotowane podłoże można wykończyć farbą, boazerią, tapetą czy płytkami;

- montaż elementów wyposażenia – zależnie od pomieszczenia będą to urządzenia sanitarne czy też grzewcze.

Po wykonaniu prac typowo remontowych nie należy zapomnieć o detalach, od których zależy ostateczny efekt. Wymiana klamek, montaż żaluzji, włączników czy listew przypodłogowych, to drobne, ale nie mniej ważne prace, które możemy już najczęściej wykonać we własnym zakresie.