Remont lub wymiana komina

News

Zakres prac

Podczas wymiany lub naprawy komina konieczna będzie pomoc mistrza kominiarskiego, który zbada stan obecnego komina i określi, w oparciu o własną wiedzę i obowiązujące przepisy, dokładny zakres prac i możliwości ewentualnej przebudowy. Poza tym, bardzo często rozbudowa lub przebudowa komina wymaga też konsultacji z konstruktorem. Nowy komin, jeżeli będzie oparty na stropie lub podłodze, nieco zmieni rozkład sił działających na konstrukcję budynku i dlatego konieczne jest wykonanie obliczeń, które pozwolą ustalić, czy nie wymaga ona dodatkowego wzmocnienia lub przebudowy.

Naprawa istniejącego komina

Czy warto naprawiać stary komin? Z pewnością jest to rozwiązanie znacznie tańsze, niż budowa nowego. O tym, czy stary komin nadaje się do naprawy, decyduje mistrz kominiarski, który podczas oględzin określa jego stan. Jeżeli uzna on, że uszkodzenia są na tyle drobne, że komin wymaga niewielkiej interwencji, wystarczy dokonać drobnych napraw.

Najbardziej narażone na uszkodzenia są te części komina, które wystają ponad powierzchnię dachu. Jednym z najczęstszych uszkodzeń jest degradacja tynku na kominie, która, poza obniżeniem estetyki komina i całego budynku, powoduje, że woda opadowa spływa po kominie. Niekiedy wystarczy naprawa samego tynku, w bardziej drastycznych przypadkach konieczne będzie rozebranie górnej części komina i postawienie jej od nowa. Przy okazji warto również dokonać naprawy blacharki wokół komina, która często ulega korozji wskutek warunków atmosferycznych.

Podczas naprawy komina, niezmiernie istotnym aspektem jest kontrola sprawności drzwiczek wycierowych. Ta z pozoru błaha czynność jest w rzeczywistości kluczowym elementem sprawdzenia stanu komina. Jeżeli drzwiczki są nieszczelne, wówczas część powietrza jest zasysana przez nie, zamiast przez palenisko, co powoduje osłabienie ciągu. Warto zadbać o to, by drzwiczki były dobrej jakości, koniecznie wykonane z metalu oraz aby były szczelne.

Kup narzędzia, które będą Ci potrzebne podczas naprawy lub wymiany komina ---> hurtownia Mateomarket

Kolejnym istotnym elementem naprawy komina, jest wykonanie lub naprawa jego izolacji w miejscach, gdzie przechodzi przez słabo ogrzewane rejony. Należą do nich np. nieogrzewane, nieużytkowe poddasza. TW takim przypadku najlepiej jest ocieplić komin, np. poprzez owinięcie go wełną mineralną.

Przebudowa komina

Obecnie wiele osób rezygnuje z opalania domów węglem i decyduje się na zamontowanie kotła olejowego lub gazowego. W takim przypadku, komin, który był przystosowany do spalania paliw stałych, należy odpowiednio zaadaptować do nowych warunków. Adaptacja polega głównie na umieszczeniu wewnątrz kanału dymowego specjalnego przewodu, który odporny jest na działanie kondensatu. Przewód taki może mieć postać sztywnej rury wsuwanej od góry, wykonanej stali nierdzewnej lub kamionki. Może też być elastyczny, wykonany ze stali karbowanej lub tworzywa sztucznego. Przewody elastyczne są mniej trwałe, niż sztywne rury, ale posiadają tę zaletę, że można zaadaptować je do przewodu kominowego posiadającego załamania.

Rozbudowa komina

Niekiedy najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest rozbudowa istniejącego komina, co jednak nie zawsze jest możliwe ze względu na jego konstrukcję. Rozbudowa polega zwykle na dodaniu do starego komina kanałów wentylacyjnych, co najwygodniej jest wykonać za pomocą gotowych kształtek. Alternatywną opcją jest rozbudowa za pomocą rur stalowych, które jednak wymagają odpowiedniego ocieplenia w miejscach, gdzie narażone są na niskie temperatury (szczytowa część komina oraz nieogrzewane poddasza).